Saturday, 12 January 2013

PARIKAN

PARIKAN

Ing kawruh basa Jawa ana sing diarani parikan. Ing bahasa Indonesia, parikan padha karo pantun.
Parikan iku isi pasemon kanggo gegojengan. Ana uga sing tetembungane sok 'saru' mula parikan iku ora digolongake ing kasusastra kang edi-peni. Sing nggunakake parikan lumrahe ledhek (tledhek) ing tayuban utawa para buruh kang lagi nyambutgawe, kanggo nglipur ati amrih enggone nyambutgawe ora gelis kesel. Ing kesenian ludruk - Surabaya, seneng nggunakake parikan-parikan.
Ana parikan rong larik lan ya ana parikan sing dumadi saka patang larik.

(1) PARIKAN RONG LARIK :

kantor kawat mbayalali
ora kuwat rasane ati

kawate diuntir-untir
ora kuwat rasane pikir

jarik kawung diwiru-wiru
atine bingung ra bisa turu

dalan sepur dilumpati
ajur mumur ditekati

udan deres kuntule ngombe
tiwas ngenes ra melu nduwe

(2) PARIKAN PATANG LARIK :

gathukaca pringgondani
kang petruk irunge dawa
yen semaya aja nyidrani
yen kepethuk ing ati gela

pring kuning mangklung kali
sapa wonge gak kudu ngethok
ayu kuning ngetok-etoki
sapa wonge gak kudu melok

menyang sala payunge ilang
ketemune ing kreteg curug
dadi randha ora sumelang
yen bengi akeh sing nglurug

(Djajus Pete).-

Nyaring santen nganggo kalo, 
cekap semanten kula ngaso.

kolomonggo menek pelem"
sumonggo kulo nggeh badhe tilem"santen peresane klopo,cukup semanten atur kawulo,


santen peresane klopo,menawi lepat nyuwun ngapuro,

santen peresane klopo,,menawi salah yo dielingnouku gedhang,gedhange rojo.
Pring njepat dadi perkoro.
Sugeng injang sedherek sedoyo.
Podho semangat Ayo makaryo.


Nyaring santen napa klapa, kula kinten rada beda.

Dirudheng-rudheng njur dipaku.
Yen ramudheng takon o aku.
Sikancil nyolong timun.
Timune telu ijo-ijo.
Nanging ojo gumun.
Mergo aku yo wong bodho.No comments:

Post a Comment