Monday, 26 May 2014

BAU WARNA BASA

Bauwarna basa;

" Raja"

Raja : yaiku kang nguwasani negara, wenang marentah, midana, geganjar, negara dianggep duweke dhewe [feodalistik]
raja siwi : anaking ratu.
raja-brana : bandha sarta barang-barang sing akèh pangajine.
raja-jamas: ngèlmu kanggo sarana nêgori kayu gêdhe.
raja-kaputran ; sandhangan lan rêrênggan pangantèn (lanang, wadon).
raja-kaya ; kewan ingon-ingon sing ngêtokake kaya (jaran, sapi, kêbo).
raja-manganggo ; panganggone ratu.
raja-muka ; petungan dianggo mbincili bêgja cilakaning lêlakon (maling lsp).
raja-pati ; raja-pêjah k prakara pêpati marga kêrêngan lsp.
raja-pèni ; barang-barang sing pèni-pèni.
raja-pundhut ; ladèn barang-barang saka wong cilik marang nêgara (ratu).
raja-putra ; anaking ratu (pangeran, pangeran adipati).
raja-putri ; putrining ratu.
raja-singa ; lêlara bngs. bêngang.
raja-sunu ; anaking ratu.
raja-tatu ; prakara tatu kang marga kêkêrêngan lsp.
raja-wisuna ; prakara sing ndadèkake padudon.
rajamanggala ' rajamuka, rajaputra, ratu agêng
rajanara ; ratu èstri
rajanari ; ratu wadon.
rajaniti ; 1. pangadilan; 2. babagan pangrèh praja.
rajapadni ; pramèswari.
rajaswala ; kidung, rajaputri, pasindhèn
rajaswara ; kidung, sindhèn
rajaswata ; (S) kw 1 waktu kang prayoga; 2 wis nggarap-banyu, wis mangsane omah-omah (akil balig); 3 anaking ratu.
rajasyara ; kidung, sindhèn
rajatadi ; rajabrana, sêsotya, rajapèni, mas sêsotya, langkung
rajawali ; pêksi rajawali
rajawandha ; wragad
rajaweda ; kw kurban slamêting ratu murih raharjaning nêgara.
rajawèni ; sirah
rajawêrdi ; jasad rupane sêmu biru (dianggo dhasaring êmbanan intên lsp).
rajayoga ; wêwadhah

No comments:

Post a Comment